?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

dowód, jak żyjemy

EN:
I have been rethinking my career lately and the ways to further err on this thing they call "civilization". Which is absurd in times of waterboarding and concentration camps, I tell you.
But putting cheap propaganda aside for a moment, let me reassure you that I hate the word career already.

What I was trying to tell you is that I found some nice, free, multi platform, even GPL2 software for doing film, theatre and A/V scripts called Celtx and I have uploaded an old, long forgotten project of mine to their projects page.
I do not recommend spending time in checking it out, really, because it is not self explanatory at all and I had trouble in understanding what and how I wanted to shoot myself, while doing the copywriting from my original type writer script.
AND it is written in Polish!
But do check out the main project, if you are interested in creating media.
I think it really is worthwhile.
I had fun with my copying over my old stuff just for training purposes.
My next steps are obvious, aren't they? ;)

PL:
Zastanawiałem się nad dalszą karierą ostatnio i nad tym, jak dalej błądzić po tym, co się tak łatwo nazywa "cywilizacją". Coś, o czym mowy nie ma w czasach "waterboarding" i obozów koncentracyjinych, powiem Wam.
Ale zostawmy tandetną propagandę na chwilę, bo chcę powiedzieć, że jeśli piszę "kariera" to już tak nienawidzę tego słowa, iż nie wiem.

Ale co ja chciałem właściwie powiedzieć, to że znalazłem fajny, darmowy, działający na wielu systemach, pod licencji GPL2 program do zrobienia scenariusze itp dla filmu, teatru i projektów audiowizualnych znany Celtx a ja ładowałem stary, od dawno zapomniany skript do witryny projektów tam.
Naprawdę nie polecam, żebyście mojego tekstu czytali, bo on nie tłumaczy się wcale a ja sam miałem problemy z rozumieniem go a co i jak ja wtedy chciałem to zrealizować, kiedy przepisywałem to wszystko z maszynopisu.
Ale proszę sprawdzcie główną stronę tego projektu, jeśli interesuje was stworzenie czegoś medialnego.
Myślę, że warto.
Miałem ubaw przy kopiowaniu mojego starego tekstu, czytaniu jakie wówczas miałem umiejętności językowe itp.
Następne moje kroki są chyba jasne, co? ;)