?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

27. Sep 2005

this sunday we had a surprising trip to Niederfinow and Chorin with my friend Sanni.
Ania and me were just about to leave for the ride on our own when the phone rang and well, you guessed it, it was one of these days where mind synchronicity for leisure time plans just works.
no long talking and we were on our way.


W tą niedzielę mieliśmy niespodziewany wyjazd do Niederfinow i Chorin z moją przyjaciółką Sanni.
Ania i ja właśnie mieliśmy sami wyjechać kiedy telefon dzwonił i, jak się domyślicie: to był jeden t dni, gdy synchroniczność planów do spędzenia wolnego czasu dziłało.
Bez długego gadania byliśmy na trasie.

there's a big facility in Niederfinow for lifting ships in a canal over a hill, called "Schiffshebewerk".
one of the German words you gotta love for the immanent logic.


Jest duży zakład do podnoszenia statków w kanale przez górę w Niederfinow, który się nazywa "Schiffshebewerk".
Jedno tych niemieckich słów, którye można tylko lubić za zawartą w nie logikę.

SchiffsHebeWerkDetailAnsicht


of course i have the obligatory clip from the trip®.
klick the image to watch "Interview at the Schiffshebewerk", featuring Sanni:
(19,8 MB, 2:12 min. QuickTime7 or other H.264-compliant software needed to watch)


Jasne, że mam obligatoriczny klip z podróży®.
Kliknji na zdjęcje, żeby zobaczyć "Interview at the Schiffshebewerk", przedstawiając Sanni:
(19,8 MB, 2:12 min. QuickTime7 albo inny program potrzebny. który jest w stanie odczytać kodek H.264)

Q: And what are the ships doing up there??.


of course there's lots of bikers and bikes to see when the weather is sunny like it was that day.
those 3 czech beauties were for sale.


Jasne, że tam jest masa motorzystów i motorów, kiedy pogoda jest taka ładna jak wtedy.
Te 3 czeskie piękności były na sprzedasz.

3 mal Jawa aus den 60ern

afterwards we went for a late dinner and for a short walk around the monastery of Chorin. and that was mostly it.
what a nice, relaxing afternoon!


Potem jechaliśmy na póżny obiad i na krótki spacer dookoła klasztoru w Chorin. I to było już prawie wszystko.
Co za miłe, relaksacjine popołudnie!

Giebel des Kloster Chorin

Comments

( 5 Kommentare — Kommentar hinterlassen )
masteremit
28. Sep 2005 10:37 (UTC)
Niederfinow is on my list since years. damn. to many nice places close to us.
ojkolego
28. Sep 2005 10:45 (UTC)
hej i see a solution on the horizon!
just let agone get his driver's licence and the bike and we'll take you and cazgatita there asap.
at least i think that's a brilliant idea :-D
masteremit
28. Sep 2005 12:27 (UTC)
agone will not take someone on the bike. This i know :-)
grummel
8. Okt 2005 15:37 (UTC)
Tach Rainer alte Hotte, na da haste aba fein viel reingemacht!
Nüsch übel olla Hisbolla!

Du musst mir mal erklärn wie Du dit mit dem Filmchen gemacht hast und sovieso!

Na juti, vielleicht sehn wa uns ja ma wieder uff Kaperfahrt nach Ostpreussen :-)

Grüzli, Henry.
ojkolego
8. Okt 2005 15:57 (UTC)
scheiss kommentarspammer immer!

ich könnt natürlich auch sagen: willkommen im klub der selbstbemitleider.
aber des mach ich nicht, neee, du, auf gar kein fall, weil des wär ja beleidigend... ;-)
( 5 Kommentare — Kommentar hinterlassen )