?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

bitwa przeciwko komu, jeśli nie siebie

Funny how sometimes I see myself as a warrior in peace times.
Have you ever spent a thought on how a soldier's life would be, if there were no wars to win and no battles to survive?
What kind of impression our everydays' struggles in supermarkets and offices and relationships would make on him or her?
Well, that's kind of how I feel lately.
Maybe it should be added that serving as a soldier would be one of the farest away things of my personal (still somehow) post WW II reality...

Dziwne jak czasem widzę siebie jako bojownika w czasach pokoju.
Czy kiedyśkolwiek spędziłeś myśli nad tym, jak wyglądałby życie żołnierza, gdyby nie było wojen do wygrania i bitew do przeżywania?
Jakiego rodzaju wrażenia nasze codzienne walki w sklepach i biurach i związkach międzyludzkych by na niego albo nią zrobyły?
No, tak jakoś się czuję ostatnio.
Może wartobybylo dodać, że służenie jako żołnierz byłaby jedna z najbardziej odleglych spraw w mojej osobystej ( i jakoś wciąż) powojennej rzeczywistości...