?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

a new pace

Now that the sunnier days return I've got another perfect reason to not update this LJ and other web sources:
It's motor riding time again!

Teraz, że bardziej słoneczne dni wróciły, mam kolejny super powód, żeby nie aktualizować LJ i inne źródła www: wreście znowu czas na jazdy motorem!

Ok, I should add that I'm a real lazybones and the living situation does not make it easier to spare time for the short anekdotes I wanted to write here in the first place.
But I have plans that include more online appearance.
You'll see, when (and if) that happens.

Ok. Powinienem dodać, że jestem wrodzonym leniuchem, a sytuacja życiowa nie ułatwia mi oszczędzanie czasu na krótkie anekdotki, które chciałem pisać tu na początku.
Ale mam plany, które oznaczają większą obecność w internecie.
Zobaczysz, kiedy (a czy w ogóle) to się stać będzie.

Comments

( 2 Kommentare — Kommentar hinterlassen )
irrevocabilis
6. Jun 2005 07:20 (UTC)
what kind of bike?

a jaki motor? ;)
ojkolego
6. Jun 2005 15:00 (UTC)
W momencie mam jeszcze z czego wybierać: do jazdach w mieście i po terenie jest Kawasaki W 650, piękność klasyczna.
A do jazdy do rodziców, albo do Barcelonii jak w zeszłym roku ;-) jest nowy Ducati 900 SS i.e. tzw. "Nuda", też piekny, ale na dodatek w miarę szybki i głośny. Niestety sprawy wyglądają na to, że muszę jednego sprzedać w najbliższym czasie.
Ktorego byś polecała?

At the moment i have a selection of two bikes: for rides in the city and around the countryside there is a Kawasaki W 650, a classic beauty.
But for rides to my parents or to Barcelona like last year ;-) there is this rather new Ducati 900 SS i.e., so called "Nuda", also beautiful, but with speed and sound as welcome extras.
It's a pity, but it seems I'll have to sell one in the near future.
Which one would you recommend me to?

( 2 Kommentare — Kommentar hinterlassen )