?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

you might think...

Precaution: this is an old entry. but i feel it belongs here. Before i start over again.
Uwaga: to jest stary wpis. Ale czuję, że on należy tu. Zanim zaczinam od nowa.

i was away for a good while.
while i think i was right there, where i belonged.
and the power that drove me further was desperation, work and even hope for love.

Nie było mnie tu sporo czasu.
Gdy ja myślę, że byłem
dokładnie tam, gdzie powinnienem był.
A siła, która zmusiła mnie dalej była desperacja, praca i nawet nadzieja bycie kochanym.