?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

ostatki

During the last months something in me tried to kill myself with weak methods.
But it didn't work.
Fortunately high blood pressure seems to need more time to develop and murder.
Now I'm warned...

Przez ostatnie miesiące coś we mnie spróbowało zabić mnię ze słabimi metodami.
Ale nie udało się.
Okazuje się, że na szczęście wysokie ciśnienie krwi potrzebuje więcej czasu, żeby mordować.
Teraz jestem przygotowany...