?

Log in

No account? Create an account

Letzter Eintrag | Nächster Eintrag

zimno mi. ale gdzie?

Zimno mi boże!

Wcale nie prawda. Owszem, jest zimniej niż, powiedzmy, bez iluminacji świątecznej wszędzie.
Ale to przecież tylko wewnętrzna temperatura!
W sercach i mózgach i sytemach nerwowych ociepleją nas ciagle te same stare 37-cośtam stopni, nieprawda?
Chyba że jesteś chory. Albo ptakiem. Albo kamieniem ltp.
Ale nie o to chodzi. Raczej o to, że nie wiem, gdzie ten cały weekend poszedł!
Gdzieś tam był, a nagle go nie ma! Szok!
Czy istnieje wyszukiwarka internetowa na zgubione łykendy?


OhMyGod is it cold!

Not true! Of course, it's colder, than, let's say, without christmas illuminations everywhere.
But this is just an external temperature thing!
In the hearts and brains and nerve systems the good ol' 37something centigrades (sorry fahrenheiters!) keep us warm like before, don't they?
Unless you're ill. Or a bird. Or a stone or s.th. like this.
But it's not about this. Rather about that I don't know, how this whole weekend passed by so fast!
It was somewhere there, and all in a sudden it was gone! Shock!
Is there a search engine for lost weekends?